Disclaimer Autotaalglas

DISCLAIMER

De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor bovenvermelde geadresseerde(n). Mocht deze mail ten onrechte bij u terecht gekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk direct contact met ons op te nemen onder telefoonnummer (+31) 013-5835353. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Autotaalglas Nederland B.V. doet al het mogelijke de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een door of bij deze mail verzonden virus of anderszins schadelijke attachments.­