Total Quality Management (TQM) coach

Als TQM-coach ben je (mede)verantwoordelijk voor het algehele kwaliteits- en veiligheidsniveau van de Autotaalglas formule. Het fundament van het Autotaalglas kwaliteitssysteem is uniformiteit in (technische) werkprocessen/-procedures, gebruikte materialen en gereedschappen, in lijn met de normeringen van de OEM fabrikanten en onze businesspartners. Als TQM coach heb je een hierin een 3-tal kerntaken:

 • Werkprocessen/-procedures: beschrijven, verantwoordelijk voor de optimalisatie, beheer en borging van (technische) werkprocessen/-procedures.
 • Coachen franchisenemers: begeleiden van franchisenemers bij de implementatie en uitvoer van bestaande en nieuwe (technische) werkprocessen en producten om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen.
 • Kennis/(permanente) educatie: ontwikkeling, gebruik, delen en behoud van kennis en vaardigheden binnen de organisatie.

Je bent bezig met:

Procesmatig;

 • Systematisch beschrijven, meten, analyseren en verbeteren van (technische) werkprocessen/-procedures om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen.
 • Beheer en onderhoud van het onderdeel “Techniek” van het Handboek.
 • Inzichtelijk maken van procesprestaties/genereren van informatie voor proceseigenaren d.m.v. het uitvoeren van periodieke audits en (KPI) analyses.
 • Eerste aanspreekpunt voor franchisenemers m.b.t. (technische) werkprocessen/-procedures.
 • Bijhouden van (technologische) ontwikkelingen op het gebied van materialen en gereedschappen om hiermee(pro-actief) advies te geven welke gebruikt kunnen worden.
 • Projectmanagement van eigen projecten.

Coachen;

 • Coachen/begeleiden van monteurs, franchisenemers en andere belanghebbenden bij de implementatie en uitvoer van bestaande en nieuwe (technische) werkprocessen en producten.
 • Proactief op zoek naar verbetering van de organisatie en de prestaties van franchisenemers. Jij zorgt er voor dat de condities die nodig zijn om franchisenemers optimaal te laten presteren aanwezig zijn, dit in nauw overleg met de direct betrokken collega’s op het hoofdkantoor.
 • Franchisenemers en monteurs feedback geven op ontwikkelpunten.
 • Je bent een gesprekspartner voor het management en de franchisenemers, een adviseur die verder gaat dan alleen de gestelde (ontwikkel)vragen.

Kennis/Educatie;

 • In samenwerking input leveren ten behoeve van het ontwikkelen van (technische) trainingen.
 • Bijhouden, vastleggen en delen van kennis van (technologische) ontwikkelingen op het gebied van materialen, gereedschappen en (ADAS) apparatuur.
 • Onderhouden van contacten met/aanspreekpunt voor relevante partijen m.b.t. kennisontwikkeling en educatie waaronder FOCWA/BOVAG, VOC/Innovam en GroenGedaan!

Algemene werkzaamheden;

 • Als adviseur van het management geef je gevraagde en ongevraagde adviezen aan het management inzake het beheersen en verbeteren van (de kwaliteit van)processen en procedures  en neem je de verantwoordelijkheid voor het inzichtelijk maken van de prestaties van zowel de afzonderlijke processen als die van de organisatie als geheel.
 • Contacten onderhouden en opbouwen van een partnership met franchisenemers en diverse (glas)leveranciers.
 • Klachtenmanagement: behandeling, afwikkeling, terugkoppeling naar de betrokken stakeholders, registratie en analyse van klachten van technische aard. Je hebt een belangrijke rol in het wegnemen van de oorzaken van veel voorkomende klachten en initieert procesverbeteringen op basis van de resultaten voortkomend uit de periodieke klachtenanalyse.
 • Werkzaamheden t.b.v. de afdeling Franchise.

Competenties en ervaring

 • Afgeronde technische opleiding, bij voorkeur MTS Autotechniek.
 • Minimaal 4 jaar werkervaring in een relevante functie met een voorkeur voor aantoonbare technische kennis van autoruiten.
 • Kennis van auto’s, met name modellen, uitvoering en jaartallen.
 • Scherpe inzichten in werkprocessen en verhoudingen in organisaties.
 • Objectief observatievermogen en analyse van menselijke motieven en gedrag.
 • Constructieve feedback kunnen geven.
 • Een proactieve instelling, in staat om zelfstandig te werken.
 • Is in staat tot goede zelfreflectie.
 • Overtuigingskracht en normbesef.
 • Initieert, organiseert en zet zich in om in gezamenlijkheid continu progressie te boeken.
 • Communiceert goed op diverse niveaus.
 • Staat open voor nieuwe kansen en ontwikkelingen.
 • Zelfkritisch, integer, leergierig, en is in staat om mensen “mee te nemen“ in zijn / haar ideeën.

Zo kom je meer te weten

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Geertje Vervest via gve@autotaalglas.nl.

Screening kan onderdeel uitmaken van de procedure. Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.