Voorwaarden & privacy beleid

Wij houden niet van kleine lettertjes. Dit mag je van ons verwachten:

 • We helpen je professioneel en vriendelijk.
 • We lossen je ruitschade vakkundig op.
 • Reparatie blijft mensenwerk. Maken we een fout, dan zoeken we samen naar een goede oplossing.

Algemene voorwaarden

Autotaalglas is, na de fusie tussen FOCWA en BOVAG per 01-04-2023, aangesloten bij de BOVAG, de Nederlandse Brancheorganisatie van o.a. (ruit)schadeherstelbedrijven. Zij hebben ook algemene-voorwaarden voor ons opgesteld, weliswaar in minder begrijpelijke taal en in kleine lettertjes maar wel goed om te weten.

Mocht jouw ruitschade vóór 01-04-2023 door ons hersteld zijn, dan gelden de algemene voorwaarden van de FOCWA. Deze zijn kosteloos opvraagbaar via ons contactformulier

Privacybeleid Autotaalglas®

1. Inleiding

Deze website autotaalglas.nl (de “Site”) wordt beheerd door Autotaalglas Nederland BV, opererend onder de naam Autotaalglas® en is gevestigd aan de Ellen Pankhurststraat 13 te Tilburg en wordt in dit Privacy Beleid ook “wij”, “ons” of “Autotaalglas®” genoemd. Wij respecteren en beschermen jouw privacy.

Dit Privacy Beleid dient samen met onze Gebruiksvoorwaarden gelezen te worden en beschrijft hoe wij zullen omgaan met persoonsgegevens die je ons bezorgt of die wij over jou verzamelen.

Lees het onderstaande aandachtig om te weten hoe wij zullen omgaan met jouw persoonsgegevens.

2. Informatie die wij over jou kunnen verzamelen door gebruik van de Site

Wij kunnen online op verschillende manieren informatie over jou verzamelen, zoals door je gebruik van deze Site of door ons gebruik van cookies.

Op bepaalde delen van de Site word je verzocht contact met ons op te nemen om een afspraak te maken of om je door ons te laten contacteren (hetzij telefonisch, per e-mail of per sms), of om jouw vragen en opmerkingen door te geven. Als je dit doet, kunnen wij de volgende persoonsgegevens over jou verzamelen en verwerken:

 • Je naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot jouw voertuig en verzekering;
 • Gegevens met betrekking tot jouw correspondentie met ons, indien je ons gecontacteerd hebt;
 • Details van je bezoek aan onze Site en de bronnen die je gebruikt.

3. Ons gebruik van jouw persoonsgegevens verzameld door de Site

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over jou verzamelen door de Site gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om ervoor te zorgen dat de Site op een efficiënte manier aan jou getoond wordt;
 • In het kader van klantenbeheer en om onze diensten en goederen te kunnen leveren;
 • Om de informatie te bezorgen die je van ons gevraagd hebt;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor jou hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en verbeteren, voornamelijk door je te contacteren voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen; en
 • Tenzij je ons verzocht hebt dit niet te doen, om je elektronische en/of papieren facturen, marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie jouw rechten hieronder).

4. Internet Cookies

Link naar cookies policy

5. Hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken die niet door de Site verzameld worden

Naast de informatie die we over jou verzamelen door de site, kunnen we ook persoonlijke informatie over jou verkrijgen op ander manieren, bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of via papieren formulieren, zoals de opdrachtbon. Hoe wij met deze informatie omgaan, is onderworpen aan dit Privacy Beleid.

Persoonsgegevens kunnen omvatten:

 • Je naam, adres (privé of werk), telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Gegevens met betrekking tot jouw voertuig en verzekering;
 • Gegevens met betrekking tot jouw correspondentie met ons, indien je ons gecontacteerd hebt;

6. Ons gebruik van jouw persoonsgegevens die niet door de Site verzameld worden

Wij kunnen de persoonsgegevens die we over jou verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten en goederen te leveren en andere informatie waar je om gevraagd hebt;
 • In het kader van klantenbeheer en om de diensten die wij aan jou geleverd hebben aan jou en/of je verzekeringsmaatschappij te factureren;
 • Om te registreren welke werkzaamheden wij voor je hebben uitgevoerd;
 • Om onze werkwijze te ontwikkelen en te verbeteren, voornamelijk door met jou contact op te nemen voor ons klantenonderzoek en door veranderingen en verbeteringen in onze informatiesystemen en processen te testen; en
 • Tenzij je ons verzocht hebt dit niet te doen, om je elektronische en/of papieren facturen,
 • marketing en andere materialen te sturen met betrekking tot onze diensten (zie jouw rechten hieronder).

7. Doorgeven van uw persoonsgegevens verzameld door de Site of op een andere manier

Door ons jouw persoonsgegevens te bezorgen, erken je en ga je ermee akkoord dat we jouw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien:

 • Deze derde partij jouw verzekeringsmaatschappij, volmacht of lease- en fleetbedrijf is. Bijvoorbeeld: wij geven je persoonsgegevens vanzelfsprekend door aan jouw verzekeringsmaatschappij om jouw claim te behandelen die onder je polis valt en/of om betaling te verkrijgen van je verzekeringsmaatschappij voor de diensten die we aan jou geleverd hebben; wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan je verzekeringsmaatschappij om fraude te voorkomen en/of om in het algemeen onze dienstverlening aan jouw verzekeringsmaatschappij te verbeteren, wat ten goede komt aan u en andere polishouders. Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan je verzekeringsmaatschappij ter uitvoering van klantentevredenheidsonderzoek; of
 • Wij rechtstreeks of indirect een beroep doen op externe dienstverleners (waaronder, bijvoorbeeld, andere leden van de Belron®groep, waartoe Autotaalglas® behoort, of bedrijven en/of dienstverleners aangesteld door de Belron® groep) om gegevens te verwerken. Wij doen bijvoorbeeld een beroep op leveranciers die ons bijstaan in de verwerking van betalingen of facturatie, wij gebruiken ook externe partijen indien wij bijstand nodig hebben om betaling van onze facturen te verkrijgen; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken om informatie die verzameld wordt in onze vestigingen of via mobiele apparaten, door te sturen naar ons informatiesysteem; of
 • Wij externe dienstverleners gebruiken die ons bijstaan met onze klantentevredenheidsonderzoeken; de resultaten van deze onderzoeken willen we gebruiken om onze service te ontwikkelen en verbeteren; uw verzekeraar kan willen dat wij het resultaat van uw antwoord met hem delen; of
 • Je expliciet toestemming gegeven hebt om jouw persoonsgegevens te delen met bepaalde derde partijen; of
 • Wij een externe toeleverancier gebruiken in onze dienstverlening naar jou; op piekmomenten kunnen wij bijvoorbeeld jouw oproep doorschakelen naar een externe Klantenservice/Callcenter om jouw afspraak bij ons te maken; of
 • Wij een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting hebben om jouw persoonsgegevens door te geven (bijvoorbeeld, om onze verplichtingen naar de belastingdiensten na te komen) of om onze Gebruiksvoorwaarden van de Website of Algemene Voorwaarden toe te passen of op te leggen, of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen; of
 • Autotaalglas Nederland BV, of vrijwel al haar activa gefusioneerd of overgenomen worden door een externe partij, en jouw persoonsgegevens een deel kunnen uitmaken van de gefusioneerde of overgedragen activa; of
 • Wij anonieme statistische informatie doorgeven over het gebruik van de Site en verwante gebruiksinformatie aan achtenswaardige derde partijen. Uitgezonderd in bovenstaande gevallen, zullen wij jouw persoonsgegevens niet delen met derde partijen.

8. Waar we jouw persoonsgegevens bewaren

Om onze diensten en daarmee samenhangende activiteiten, zoals klantenonderzoek en de Site te kunnen leveren, kunnen persoonsgegevens die we over jou verzamelen, worden doorgestuurd naar en bewaard door een externe partij op een bestemming binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief in een land waar de wetgeving omtrent de bescherming van de persoonsgegevens minder streng is. Als we beroep doen op een externe partij om in onze naam persoonsgegevens te verwerken, eisen wij, ongeacht hun locatie, contractueel van hen om passende beveiliging te voorzien voor persoonlijke informatie. Door verder gebruik van onze diensten of de Site en het doorsturen van persoonsgegevens, gaat je akkoord met deze doorgave, bewaring of verwerking van jouw persoonsgegevens.

9. Telefoongesprekken van en naar Autotaalglas®

Alle binnenkomende telefoongesprekken met onze klanten naar ons Call Center worden opgenomen voor coaching doeleinden.

Binnenkomende gesprekken welke door ons worden doorverbonden naar onze vestigingen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Deze worden bewaard voor maximum 6 maanden.

Gesprekken naar externe door ons aangestelde Call Center zullen doorgaans ook opgenomen worden.

Door onvoorziene problemen met het informatiesysteem kan het in bepaalde gevallen niet mogelijk zijn gesprekken op te nemen of opnames op te roepen.

10. E-mail, sms en andere elektronische berichten

Wij kunnen contact met je opnemen per e-mail, sms of een ander communicatiemiddel (fysiek of elektronisch) met betrekking tot jouw reserveringen of factuur, inclusief een herinnering voor jouw afspraak per e-mail of sms.

Uitgezonderd indien je ons verzocht hebt dit niet te doen, kunnen wij je contacteren over onze diensten en producten per post, e-mail, sms of andere fysieke of elektronische middelen.

11. Jouw rechten

Je hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Je kan dit recht uitoefenen door de relevante vakjes aan te vinken of door ons op elk moment te contacteren op onderstaande contactgegevens.

Merk op dat door verder gebruik te maken van onze diensten of de Site en door ons via de Site of op een andere manier persoonsgegevens door te geven of door te e-mailen naar adressen die op de Site vermeld staan, je instemt met ons gebruik van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Beleid. Gelieve ons geen persoonsgegevens te bezorgen indien je niet wilt dat ze op deze manier gebruikt worden.

Ons Privacy Beleid en/of Gebruiksvoorwaarden van de Website kunnen op elk moment door ons gewijzigd worden zonder jou hierover in te lichten. Gelieve deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van veranderingen.

Je hebt wettelijk het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die Autotaalglas® over jou heeft en fouten te corrigeren. Je hebt eveneens het recht ons te vragen om jouw gegevens te verwijderen uit ons systeem. Als wij dit verzoek ontvangen, zullen wij een redelijke inspanning leveren onder de toepasselijke wetgeving om, zoals gevraagd, de persoonsgegevens te bezorgen, wijzigen of verwijderen. Alle verzoeken, als ook andere vragen die je mogelijk hebt over ons Privacy Beleid of over de informatie die Autotaalglas® over jou heeft, dienen schriftelijk gericht te worden tot:

Autotaalglas Nederland BV
T.a.v. Customer Care Centre
Ellen Pankhurststraat 13
5032 MD Tilburg

Merk op dat je je dient te identificeren met je identiteitskaart.