Voorwaarden & Privacy- en cookieverklaring Autotaalglas

Wij houden niet van kleine lettertjes. Dit mag je van ons verwachten:

 • We helpen je professioneel en vriendelijk.
 • We lossen je ruitschade vakkundig op.
 • Reparatie blijft mensenwerk. Maken we een fout, dan zoeken we samen naar een goede oplossing.

Algemene voorwaarden

Autotaalglas is, na de fusie tussen FOCWA en BOVAG per 01-04-2023, aangesloten bij de BOVAG, de Nederlandse Brancheorganisatie van o.a. (ruit)schadeherstelbedrijven. Zij hebben ook algemene-voorwaarden voor ons opgesteld, weliswaar in minder begrijpelijke taal en in kleine lettertjes maar wel goed om te weten.

Mocht jouw ruitschade vóór 01-04-2023 door ons hersteld zijn, dan gelden de algemene voorwaarden van de FOCWA. Deze zijn kosteloos opvraagbaar via ons contactformulier

Privacybeleid Autotaalglas®

Autotaalglas B.V. (hierna: Autotaalglas) is dé specialist als het gaat om ruitreparaties en ruitvervangingen (https://www.autotaalglas.nl). In het kader van de dienstverlening die Autotaalglas aanbiedt, verwerkt Autotaalglas persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring. 
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden. 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn. 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn. 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens? 

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou, waaronder bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer of gegevens met betrekking tot jouw voertuig en verzekering. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact

Wanneer je het contactformulier op de website invult, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via chat), dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag goed hebben afgehandeld.

Online afspraak maken

Het is mogelijk om op onze website een afspraak te maken voor het repareren van uw ruitschade. Wanneer je bij ons een afspraak maakt, dan laat je bepaalde gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig om de afspraak netjes af te kunnen handelen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Gender / aanhef
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Postcode i.v.m. locatie
 • Kenteken
 • Soort schade
 • Overige informatie die van belang is voor de afspraak of de overeenkomst

Deze gegevens worden later aangevuld met de volgende gegevens om de ruitschade te kunnen herstellen en de factuur te kunnen opmaken:

 • Polisnummer
 • Eventueel schadenummer indien verzekerings- of leasemaatschappij maatschappij dit vraagt

De gegevens worden verwerkt in een dossier waaruit later o.a. de factuur gemaakt wordt. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar nadat de afspraak heeft plaatsgevonden i.v.m. onze verplichting richting de Belastingdienst, dan wel de periode die gelijk is aan de garantietermijn.

Bezoek aan onze vestigingen
Wanneer je bij een van onze vestigingen binnen loopt om een afspraak te maken, dan registreren wij persoonsgegevens om deze afspraak met jou in te plannen en op te volgen:

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Gender / aanhef
 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kenteken
 • Soort schade
 • Polisnummer
 • Eventueel schadenummer indien verzekerings- of leasemaatschappij maatschappij dit vraagt
 • Overige informatie die van belang is voor de afspraak of de overeenkomst

De gegevens worden verwerkt in een dossier waaruit later de o.a. de factuur gemaakt wordt. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar nadat de afspraak heeft plaatsgevonden i.v.m. onze verplichting richting de Belastingdienst, dan wel de periode die gelijk is aan de garantietermijn.

Cameratoezicht
Sommige van onze vestigingen maken gebruik van cameratoezicht. Autotaalglas heeft een gerechtvaardigd beveiligingsbelang bij het inzetten van camera’s. Wij doen dit enkel om de veiligheid van onze bezoekers, onze medewerkers en om onze eigendommen te beschermen. De camerabeelden bewaren wij maximaal 4 weken. Sommige camerabeelden kunnen langer worden bewaard als wij hiertoe verplicht zijn (bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek).

Werken bij Autotaalglas

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Geboortedatum
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Pasfoto indien aanwezig
 • Salarisindicatie
 • LinkedIn profiel link
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie 

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met jou kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Autotaalglas deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Verzekeraars
 • Leasemaatschappijen & Volmachten
 • Overige business partners

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Autotaalglas. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:  

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:

 • Naam
 • Login informatie
 • Schermweergave opties
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kan blokkeren of verwijderen. 


Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Welke privacyrechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door jouw kenteken te verifiëren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via info@autotaalglas.nl o.v.v. Privacy.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen of klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@autotaalglas.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Autotaalglas Nederland B.V.

Ellen Pankhurststraat 13

5032MD Tilburg

Tav: Contactpersoon Privacy

E-mailadres: privacy@autotaalglas.nl    

Telefoon: 013 – 583 53 53     

KvK-nummer: 18065301