Actievoorwaarden doorlopende ANWB actie 2021

We houden niet van kleine lettertjes, maar soms zijn ze wel nodig.

1. De actie ANWB vakantievoorbereiding (hierna te noemen: de Actie) wordt aangeboden door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (hierna te noemen: ANWB) en Autotaalglas Nederland B.V. (hierna te noemen: Autotaalglas).

2. De Actie geeft ANWB-leden het exclusieve recht om gedurende de onder punt 3. genoemde periode
Het ruitensproeierreservoir gratis te laten bijvullen.

3. De Actie geldt alleen op vertoon van een geldige ANWB-lidmaatschapspas, in de periode van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

4. Per ANWB-lidmaatschapspas kan slechts eenmaal en derhalve voor één auto gebruik van de Actie worden gemaakt, ieder ANWB-lid heeft een eigen pas met eigen pasnummer.

5. De Actie is uitsluitend van toepassing bij de 54 vestigingen van Autotaalglas in Nederland van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

6. ANWB en Autotaalglas behouden zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemer en zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemer. ANWB en Autotaalglas streven er naar om in geval van wijziging, opschorting of beëindiging van de Actie dit zo spoedig mogelijk te communiceren via hun websites.

7. Deelnemers die misbruik maken van de Actie kunnen van deelname aan de Actie worden uitgesloten. Mochten er door/in verband met dit misbruik schade zijn ontstaan voor en/of kosten zijn gemaakt door ANWB en/of Autotaalglas, dan is de misbruik makende deelnemer daarvoor aansprakelijk.

8. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door ANWB en/of Autotaalglas.

9. Autotaalglas en ANWB accepteren geen enkele (product)aansprakelijkheid voor het onjuist gebruik en/of functioneren van de Autotaalglas ruitenvloeistof en/of de (gevolg)schade die hieruit voortvloeit.

10. Autotaalglas en ANWB accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor het niet naleven van de geldende regels voor het vervoeren van uitstekende lading en/of de (gevolg)schade die hieruit voortvloeit.

11. Op de Actie is Nederlands recht van toepassing.

12. In geval je een opmerking, vraag of klacht hebt over de Actie kun je contact opnemen met Autotaalglas via info@autotaalglas.nl of telefonisch op 013-583 53 53

13. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovengenoemde actievoorwaarden.

14. De bovengenoemde actievoorwaarden zijn tevens terug te vinden op autotaalglas.nl/acties/